Sharing Knowledge - Creating Future
Edupedia New articles
Lòng biết ơn không chỉ đơn thuần là một biểu hiện của đạo đức, mà ngày nay lòng biết ơn còn là tác nhân tạo nên hạnh phúc của con người và đã được các nhà giáo dục coi như là một lĩnh vực nghiên cứu một cách nghiêm túc. Năm 2011, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết mời các nước thành viên sử dụng hạnh phúc làm thước đo để đo lường phúc lợi của công dân và sử dụng điều này để xác định chính sách công.
(The School of Athens - Raphael)   Một sự thật đã được nhiều thế hệ sinh viên công nhận, rằng bộ môn triết học trong môi trường giáo dục hiện nay không làm cho ...
Những bài học về nghệ thuật trong trường hiện nay dường như không được công nhận xứng đáng với những giá trị của chúng. Các bộ môn về nghệ thuật thường là những môn học phụ, ngoại khóa trong các chương trình học của trẻ.
Edupedia Projects
Edupedia Partners